Baixar músicas grátis

Baixe músicas no celular

Baixar Deian grátis

Ouça Deian e baixe Baixar Deian no celular.

Deian para baixar

Mae hi'n ddiwrnod olaf gwyliau'r haf, ac mae newid ar droed i Deian a Loli oherwydd maen nhw ar fin dechrau yn yr ysgol fawr am y tro cyntaf. Ond beth mae ....

Deian a Loli mae newid ar droed ⛅️

Cyw - S4C
Deian a Loli mae newid ar droed ⛅️

Mae hi'n ddiwrnod olaf gwyliau'r haf, ac mae newid ar droed i Deian a Loli oherwydd maen nhw ar fin dechrau yn yr ysgol fawr am y tro cyntaf. Ond beth mae ...

Deian a Loli a&39;r Fôr Forwyn

Cwmni Da
Deian a Loli a&39;r Fôr Forwyn

Yn y bennod gyntaf o'r gyfres newydd, mae Deian a Loli yn mynd ar antur i ddod o hyd i sbectol haul Mam - gan ddod ar draws môr-forwyn ffyrnig o'r enw Donna ...

Deian a Loli a&39;r Ffarwel

Cwmni Da
Deian a Loli a&39;r Ffarwel

Mae Pitw, bochdew annwyl Deian a Loli wedi marw yn y nos felly mae'r efeilliaid yn mynd ar antur i geisio dod o hyd iddi - er mwyn cael dweud ta-ta am y tro ...

Deian a Loli a&39;r Tŷ Bach Twt

Cwmni Da
Deian a Loli a&39;r Tŷ Bach Twt

Yn ôl sgrechfeydd Dad, mae llygoden yn y tŷ, ac felly mae Deian a Loli yn ceisio ei rhybuddio nad yw eu tŷ nhw'n le saff iddi...

Clip o Deian a Loli a&39;r teledu wedi torri

Cyw - S4C
Clip o Deian a Loli a&39;r teledu wedi torri

Deian a Loli | Wednesdays at 7 on Cyw Mae hi'n argyfwng yn nhŷ Deian a Loli - mae'r teledu wedi torri! Gwna Deian ei hun yn fach, a dringo i mewn i'r teledu i ...

Deian a Loli a Santes Dwynwen

Cwmni Da
Deian a Loli a Santes Dwynwen

Mae Mam a Dad wedi bod yn ffraeo fel ci a chath drwy'r bore, felly mae Deian a Loli yn penderfynu mynd i chwilio am Santes Dwynwen i ofyn am gyngor.

Clip o Deian a Loli a&39;r lleidr llyfrau

Cyw - S4C
Clip o Deian a Loli a&39;r lleidr llyfrau

Pan mae'r holl lyfrau yn y tŷ yn diflannu, mae Deian a Loli yn ceisio dod o hyd i'r lleidr...

Deian a Loli a&39;r Lolis

Cyw - S4C
Deian a Loli a&39;r Lolis

Mae chwarae'n troi'n chwerw i'r efeilliaid wrth iddyn nhw fynd drwy hen bethau Dad. Nid un Loli'n unig ddaw allan o'r tegan troi, ond degau ohonyn nhw...!

Deian a Loli a&39;r Brenin Bach

Cwmni Da
Deian a Loli a&39;r Brenin Bach

Mae Deian a Loli yng nghyddfau ei gilydd eto, felly mae Deian yn pwdu a mynd i guddio yn ei gastell lego. Ond mae 'na sŵn rhuo yn dod o'r castell... tybed ai ...

Clip o Deian a Loli a&39;r gath dr goll

Cyw - S4C
Clip o Deian a Loli a&39;r gath dr goll

Does dim sôn am Grwndi, cath Nain Botwnnog, ac mae pawb yn dechrau poeni. Mae Deian a Loli yn penderfynu mynd i chwilio amdani, er gwaethaf y ffaith ei ...

Deian a Loli a&39;r Fisged Olaf

Cwmni Da
Deian a Loli a&39;r Fisged Olaf

Mae rhywun - neu rhywbeth - wedi dwyn y fisged olaf oddi ar blât yr efeilliaid. Does dim amdani felly ond mynd i chwilio am y lladron... ond yn gyntaf mae'n rhaid ...

Deian a Loli a&39;r gacen Nadolig

Cyw - S4C
Deian a Loli a&39;r gacen Nadolig

O na! Mae Deian a Loli wedi anghofio cael anrhegion Nadolig i Mam a Dad! Does dim amdani ond mynd am antur i geisio datrys y broblem... a dringo ar ben y ...

Deian a Loli Pinc y Pync

Cyw - S4C
Deian a Loli  Pinc y Pync

Hir yw pob aros! O'r diwedd, mae'r gyfres newydd sbon danlli grai o Deian a Loli ar fin cyrraedd y sgrin! Pan mae Deian a Loli yn cyrraedd troed yr enfys i ...

Deian a Loli a&39;r Plismon Plant

Cwmni Da
Deian a Loli a&39;r Plismon Plant

Mae Deian a Loli yn fwy drygionus na'r arfer, ac wedi bod yn dwyn afalau ac achosi miri yn y pentref. Cyn bo hir, mae'r ddau ar ffo, a'r Plismon Plant yn dynn ...

Deian Milovan Keba Botez Clara Szofran Ardelene

Gabi Szofran
Deian Milovan Keba  Botez Clara Szofran  Ardelene

Multumiri colegilor videografi KatStudio, Belcota Production (C) 2018 All Rights Reserved . Nu copiati sau repostati acest material , adaugati la favorite !

Deian a Loli a&39;r Cwmwl Coll

Cwmni Da
Deian a Loli a&39;r Cwmwl Coll

Pan ddaw Deian a Loli o hyd i gwmwl bach coll, mewn jar ar waelod yr ardd, maen nhw'n gwneud popeth o fewn eu gallu i ddod o hyd i weddill ei theulu.

Deian a Loli a Dydd Mawrth Crempog

Cwmni Da
Deian a Loli a Dydd Mawrth Crempog

Mae hi'n ddydd Mawrth Crempog ond does dim blawd yn y tŷ! Does dim amdani ond rhewi eu rhieni i'r unfan a mynd i chwilio am flawd. A dyna pryd y maent yn ...

Deian a Loli yn Gwrando am y Gog

Cwmni Da
Deian a Loli yn Gwrando am y Gog

Mae hi'n ddiwrnod cynta'r gwanwyn ac mae Deian a Loli wedi cael llond bol ar wrando am y gog, felly maen nhw'n mynd am antur i'r goedwig, lle cawn nhw fod ...

Deian a Loli - lawr y plwg

Cyw - S4C
Deian a Loli - lawr y plwg

Deian a Loli a&39;r Bwci Bo

Cwmni Da
Deian a Loli a&39;r Bwci Bo

Mae hi'n noson stormus a dyw Deian a Loli ddim yn gallu cysgu. Ac i wneud pethau'n waeth, mae 'na swn od yn dod oddi tan y gwely. Does gan yr efeilliaid ...

Deian a Loli a&39;r Lleidr Lleisiau

Cwmni Da
Deian a Loli a&39;r Lleidr Lleisiau

Mae hi'n ddiwrnod y cyngerdd ysgol ond mae 'na argyfwng - mae Deian wedi colli ei lais! Does dim amdani ond rhewi eu rhieni i'r unfan, a chwilio am y llais ym ...

Clip o Deian a Loli a&39;r Parti Pen-blwydd

Cyw - S4C
Clip o Deian a Loli a&39;r Parti Pen-blwydd

Deian a Loli a'r Parti Pen-blwydd Mae'r efeilliaid drygionus wedi agor eu hanrhegion pen-blwydd yn gynnar, yn groes i ddymuniad eu rhieni. Ac mae Deian ...

Deian a Loli a&39;r Peiriant Amser

Cwmni Da
Deian a Loli a&39;r Peiriant Amser

Mae hi'n Nos Galan ac mae Deian a Loli yn wynebu argyfwng fwyaf eu bywydau. Mae Mam, Dad, Nain Botwnnog a Tad-cu wedi eu rhewi i'r unfan a dydi'r ...

Deian a Loli a Thrên Bach Tad-Cu

Cwmni Da
Deian a Loli a Thrên Bach Tad-Cu

Mae hi'n ddiflas iawn yn nhŷ Tad-cu felly mae Deian a Loli yn dianc i'r sied i chwarae efo'r trenau bach…

Clip o Deian a Loli a&39;r ffynon ddymuno

Cyw - S4C
Clip o Deian a Loli a&39;r ffynon ddymuno

Yn dilyn ffrae rhwng y ddau, mae Loli'n dod o hyd i Deian yn edrych yn euog iawn wrth ymyl ffynnon ddymuno. Does dim amdani ond iddi hithau daflu ceiniog i'r ...

18 Birtay Deian Djordjevic Karaševo - Orkestar Borka Radivojevica & Deian Djordjevic-Kolo

nebojsavujicic
18 Birtay Deian Djordjevic Karaševo - Orkestar Borka Radivojevica & Deian Djordjevic-Kolo

18 Birthday Deian Djordjevic, Karaševo-Romania, 02.04.2018.godine Svirao Orkestar TIGROVI Borka Radivojevica, u sastavu: Harmonike: Borko Radivojevic i ...

18 Birtay Deian Djordjevic Karaševo - Orkestar Borka Radivojevica - IGRANKA KARAŠEVO

nebojsavujicic
18 Birtay Deian Djordjevic Karaševo - Orkestar Borka Radivojevica - IGRANKA KARAŠEVO

18 Birthday Deian Djordjevic, Karaševo-Romania, 02.04.2018.godine Svirao Orkestar TIGROVI Borka Radivojevica, u sastavu: Harmonike: Borko Radivojevic i ...

18 Birtay Deian Djordjevic Karaševo - Orkestar Borka Radivojevica - PETRICA DALEA-MIX

nebojsavujicic
18 Birtay Deian Djordjevic Karaševo - Orkestar Borka Radivojevica - PETRICA DALEA-MIX

18 Birthday Deian Djordjevic, Karaševo-Romania, 02.04.2018.godine Svirao Orkestar TIGROVI Borka Radivojevica, u sastavu: Harmonike: Borko Radivojevic i ...

Deian a Loli a&39;r Lori Ledrith

Cwmni Da
Deian a Loli a&39;r Lori Ledrith

Does yna ddim digon o lefrith i gael brecwast, felly mae Deian a Loli yn rhewi eu rhieni a mynd i chwilio am fwy. Ond buan iawn y mae'r ddau yn mynd ar goll ac ...

Deian a Loli a Huwcyn Cwsg

Cwmni Da
Deian a Loli a Huwcyn Cwsg

Mae Deian a Loli isio aros ar eu traed yn hwyr i wylio ffilm a bwyta popcorn. Ond mae Huwcyn Cwsg yn benderfynol o gael y gorau ar yr efeilliaid direidus drwy ...

Deian a Loli a&39;r Cadw-Mi-Gei

Cwmni Da
Deian a Loli a&39;r Cadw-Mi-Gei

Mae Loli wedi bod yn swnian a swnian isio gêm gyfrifiadur newydd, a gan fod Mam a Dad wedi gwrthod, does dim amdani ond gwagio cynnwys ei chadw-mi-gei ...

Deian a Loli a&39;r Llwybr Llaethog

Cwmni Da
Deian a Loli a&39;r Llwybr Llaethog

Trychineb! Mae Deian a Loli wedi bwyta caws Dad i gyd! Does dim amdani ond mynd ar wibdaith i'r gofod mawr du i chwilio am fwy. Achos mae pawb yn ...

Deian a Loli a&39;r Blodau Parablus

Cwmni Da
Deian a Loli a&39;r Blodau Parablus

Mae Mam yn sâl yn ei gwely, ac mae Deian a Loli yn benderfynol o'i helpu i wella. Aiff y ddau allan i gasglu tusw o flodau gwyllt i godi ei chalon, ond dyw hynny ...

Intervista a Deian Boldor

PESCARA CALCIO OFFICIAL WEB TV
Intervista a Deian Boldor

PESCARA calcio WEBTV: Il difensore biancazzurro Deian Boldor si racconta in questa sua prima esperienza nel Pescara.

Qui est Deian Boldor? Who is Deian Boldor?

Impact de Montréal
Qui est Deian Boldor? Who is Deian Boldor?

Inscrivez-vous | Subscribe now: http://ow.ly/q2FM6 Twitter: http://www.twitter.com/impactmontreal Facebook: http://www.facebook.com/impactmontreal Google+: ...

Deian a Loli a&39;r Swigod Hud

Cwmni Da
Deian a Loli a&39;r Swigod Hud

Ar ôl maeddu eu dillad gorau, mae'n rhaid i Deian a Loli fynd ar antur i'w glanhau. Maen nhw'n dilyn y swigod hud at lecyn rhyfedd iawn yn y goedwig...

Deian Milovan KEBA - 2 - 8 martie Restaurant Jack AMG

Gabi Szofran
Deian Milovan KEBA -  2 - 8 martie Restaurant Jack AMG

http://www.szmedia.ro | 0762798339 (C) 2014 All Rights Reserved . Nu copiati sau repostati acest material , adaugati la favorite ...

Deian a Loli a&39;r Hosan Goll

Cwmni Da
Deian a Loli a&39;r Hosan Goll

Mae chwarae'n troi'n chwerw pan aiff Deian i guddio mewn hosan streipiog. Aiff Loli ar antur i geisio achub ei brawd - i Wlad y Sanau Coll...

Deian Galentin-Instrumental

FLOREM76
Deian Galentin-Instrumental

Deian a Loli a&39;r Sws Llyffant

Cwmni Da
Deian a Loli a&39;r Sws Llyffant

Mae Deian a Loli ar y ffordd i barti gwisg ffansi, ond pan mae Loli'n rhoi sws i lyffant Deian, mae 'na rywbeth rhyfedd iawn yn digwydd...

Deian a Loli a&39;r Tylwyth Teg

Cwmni Da
Deian a Loli a&39;r Tylwyth Teg

Pan mae Loli yn colli dant, mae'r efeilliaid drygionus yn penderfynu aros yn effro i ofyn i'r Tylwyth Teg be maen nhw'n eu wneud efo'r holl ddannedd...

Deian Sorescu inscrie spectaculos la capatul unei actiuni cu peste 20 de pase

Fotbal Romania
Deian Sorescu inscrie spectaculos la capatul unei actiuni cu peste 20 de pase

Deian Sorescu inscrie spectaculos la capatul unei actiuni cu peste 20 de pase Aboneaza-te la canalul nostru: http://bit.ly/2LW7UL1 ECHIPELE DE START ...

18 Birtay Deian Djordjevic Karaševo - Orkestar Borka Radivojevica-DANCE Forever 45 min

nebojsavujicic
18 Birtay Deian Djordjevic Karaševo - Orkestar Borka Radivojevica-DANCE Forever 45 min

18 Birthday Deian Djordjevic, Karaševo-Romania, 02.04.2018.godine Svirao Orkestar TIGROVI Borka Radivojevica, u sastavu: Harmonike: Borko Radivojevic i ...

L&39;intervista: Deian Boldor

Virtus Lanciano Channel
L&39;intervista: Deian Boldor

Lo paragonano a Chivu, ma non ha dubbi: il numero uno per lui è Mammarella.

Deian Milovan KEBA - 8 martie la Jack AMG - 1 --- Szofran Media

Gabi Szofran
Deian Milovan KEBA - 8 martie la Jack AMG -  1 --- Szofran Media

http://www.szmedia.ro | 0762798339 (C) 2014 All Rights Reserved . Nu copiati sau repostati acest material , adaugati la favorite ...

18 Birtay Deian Djordjevic Karaševo - Orkestar Borka Radivojevica -START Kolo

nebojsavujicic
18 Birtay Deian Djordjevic Karaševo - Orkestar Borka Radivojevica -START Kolo

18 Birthday Deian Djordjevic, Karaševo-Romania, 02.04.2018.godine Svirao Orkestar TIGROVI Borka Radivojevica, u sastavu: Harmonike: Borko Radivojevic i ...

Deian el hijo de Verón debutó en Reserva 2511 - 720p60

Es Fútbol
Deian el hijo de Verón debutó en Reserva 2511 - 720p60

Cortesía: Espn.

Deian Milovan Keba Botez Clara Szofran 1

Gabi Szofran
Deian Milovan Keba  Botez Clara Szofran   1

Multumiri colegilor videografi KatStudio, Belcota Production (C) 2018 All Rights Reserved . Nu copiati sau repostati acest material , adaugati la favorite !

Nemaciuc Mihai - Sorescu Deian

Nemaciuc Ovidiu
Nemaciuc Mihai - Sorescu Deian

Finala Open , Turneu A+ Bistrita 1.10.2016.

DEIAN E LORSOGLABRO - IL FIUME BalconyTV

BalconyTV
DEIAN E LORSOGLABRO - IL FIUME BalconyTV

DEIAN E LORSOGLABRO performs the song "IL FIUME" for BalconyTV. Subscribe to us right now at http://bit.ly/15yj4oc 'Like' us on Facebook ...